RudenkovaBeatyStudio.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van RudenkovaBeatyStudio.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat RudenkovaBeatyStudio.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL (webadres) is gewijzigd.

Inleiding

In deze privacyverklaring lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door RudenkovaBeatyStudio.nl toe. We gebruiken hierbij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens
Persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon; bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke
De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Afhankelijk van de aard van de gegevens kan dit RudenkovaBeatyStudio.nl zelf zijn, maar kan ook een derde (bijvoorbeeld: klant, leverancier, etc.).

Verwerker (of Subverwerker)
De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel RudenkovaBeatyStudio.nl zijn (als ICT dienstverlener), maar ook een derde, die op zijn of haar beurt weer gegevens van RudenkovaBeatyStudio.nl (of haar klanten) (sub)verwerkt.

Verwerken
Alles wat er met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze administratie.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van RudenkovaBeatyStudio.nl, vragen we u soms om informatie te verstrekken die ook deels persoongegevens zullen bevatten. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van RudenkovaBeatyStudio.nl en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door RudenkovaBeatyStudio.nl gebruikt worden om u te informeren over producten en diensten van RudenkovaBeatyStudio.nl. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings van RudenkovaBeatyStudio.nl te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

RudenkovaBeatyStudio.nl verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke geen bijzondere persoonsgegevens. Wel kan het zijn dat RudenkovaBeatyStudio.nl bijzondere persoonsgegevens verwerkt als verwerker van gegevens van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken). Dit is dan specifiek opgenomen in de verwerkersovereenkomst met de betreffende klant.

Verstrekking persoongegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door RudenkovaBeatyStudio.nl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en RudenkovaBeatyStudio.nl.

Inzicht in de persoonsgegevens die RudenkovaBeatyStudio.nl verwerkt

Als RudenkovaBeatyStudio.nl de Verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens, kan RudenkovaBeatyStudio.nl op uw verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die RudenkovaBeatyStudio.nl over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij via het contactformuler of per mail aan info@RudenkovaBeatyStudio.nl. RudenkovaBeatyStudio.nl geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de  dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht RudenkovaBeatyStudio.nl dit in dat geval toe.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, lees hierover meer in onze Cookie Policy.

Links naar andere websites

Onze webpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. RudenkovaBeatyStudio.nl is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookie-beleid van deze websites.

Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kun je in eerste instantie contact met ons opnemen via info@RudenkovaBeatyStudio.nl.

Als je ontevreden blijft, heb je het recht om voor een beslissing een rechtstreeks beroep te doen op de nationale toezichthouder. Je kunt in dat geval contact opnemen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website. We verzoeken u dit privacystatement dan ook regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Tot slot, lees ook onze disclaimer.

[instagram-feed]