Wij geloven dat teruggeven een essentieel onderdeel is van een gezond leven!

Breath Care for Kids zet zich in om straatkinderen leefsituatie te verbeteren, hen een veilig (t)huis en structuur in hun leven te bieden zodat ze kunnen uitgroeien tot een stabiele volwassene. Breath Care for Kids opereert in verschillende landen vanuit eigen lokale organisaties: in Georgië, Roemenië en Oekraïne vangen ze kwetsbare kinderen op, ze zorgen voor voorzieningen op het gebied van gezondheid, educatie, veiligheid en geestelijk welzijn. Ze bieden kinderen in uitzichtloze situaties de kans alsnog een evenwichtige toekomst op te bouwen.

Structuur brengen in het leven van (straat)kinderen zonder ouderlijke zorg en het stimuleren van ontwikkeling en liefdevolle zorg bieden aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is onze missie. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt op grond van religie, huidskleur, afkomst of overtuiging.

Doneren nu!